Eerstelijns psychologische zorg en therapie (Tweedelijns) worden vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar.

Psychotherapeutische behandeling wordt door de verzekeraar vergoed op basis van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Diagnose en totale duur van de behandeling zijn bepalend voor het tarief dat aan de therapeut wordt uitgekeerd.
Voor de Eerstelijns psychologische zorg worden geen DBCís opgesteld. Er geldt een tarief per sessie. Vanuit de basisverzekering worden acht sessies vergoed. Bijna alle verzekeringen vergoeden circa vier sessies extra als er sprake is van een aanvullende verzekering. Zie de eigen zorgpolis

De wettelijk vastgestelde eigen bijdrage van de cliŽnt (zoals vastgesteld tot januari 2009) is voor alle zorgverzekeraars gelijk, n.l.: voor psychotherapie (tot januari 2009) €15,60 per sessie tot een maximum van €720,00 per jaar per persoon. In een partnerrelatie-therapie (PRT) twee maal €15,60 per sessie.
Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt de eigen bijdrage vanuit de aanvullende zorgpolis. In speciale gevallen is vergoeding van de eigen bijdrage door de Sociale Dienst mogelijk.
Op www.nvvp.nl info staat een overzicht van vergoedingen van de eigen bijdrage per ziektekostenverzekeraar.

Lees verder..   (1/2)